Betingelser for hundeluftning​

Betaling

Månedsabonnement eller 10-turs aftale betales forud. Betalingen skal ske senest 8 dage efter fakturadato. Betaling kan ske enten ved bankoverførsel eller Mobilepay. Prisændringer bliver varslet på hjemmesiden og via e-mail mindst 1 måned, før de træder i kraft.

Aflysning af enkelete lufteture

Turene skal afvikles i den periode du har betalt for og kan ikke overføres til nye periode. Betalte lufteture refunderes ikke ved aflysning. Hvis hunden bliver syg og skal være væk i længere tid modregnes efter 3. gangs fravær fra aftalt luftetur.

Ulykke  / Sygdom

I tilfælde af at hunden kommer til skade eller bliver syg, prøver jeg at kontakte hundeejeren. Mener jeg, at det er nødvendigt, kontakter jeg en dyrlæge, regningen betales af hundeejeren. Der gives ingen erstatning for evt. bortløbne eller tilskadekomne hunde.

Ferie

Oplysning om ferielukning sender jeg via e-mail mindst 6 uger før lukning. Holder du ferie med din hund, skal du ikke betale for luftetur. Du bedes dog af hensyn til min planlægning meddele dette 3 uger i forvejen ellers kræves fuld betaling.

Løbetid

Hundeejeren har pligt til at oplyse om løbetid og hund skal holde fri fra floktur i 3 uger. Der afregnes ikke for luftning, som aflyses på grund af løbetid.

Opsigelse

Opsigelser af faste aftaler, herunder hvis der er indgået løbende aftaler om hundeluftning på faste hverdage (10-turs aftale) eller på alle hverdage (månedsabonnement), skal ske med mindst 30 dages varsel til udgangen af en måned eller til udløbet af en 10-turs aftale. I modsat fald kræves fuld betaling for løbende måned/igangværende 10-turs aftale.

Forsikring

Hundeejeren er til enhver tid forpligtet til at have sin hund ansvarsforsikret. Hunden skal være dækket af sin egen forsikring, mens den er hos mig, således at skader som hunden måtte forvolde på tredjemand eller på tredjemands ting, er dækket af den lovpligtige ansvarsforsikring. Skader som hunden måtte forvolde på mig eller på mine ting, samt på andre hunde eller dyr i min besiddelse, er hundeejeren forpligtet til at erstatte. Dette gælder uanset om sådanne skader er dækket af hundens ansvarsforsikring eller ej.

Mærkning

Hunden skal være udstyret med hundetegn og være lovpligtigt chipmærket. Halsbånd skal sidde/passe, så hundens hoved ikke kan slippe igennem halsbåndet. Du skal også medbringe en velsiddende sele, så din hund kan bindes/spændes fast under bilkørsel.

Vaccination

Hunden skal have gyldig vaccination og være fri for smitsomme sygdomme.

​ 

Skal jeg ringe dig op?​

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

I kan også følge mig på Instagram ved at klikke her​

Firmanavn & CVR​

Eksklusiv hundeluftning

CVR: ​33331894

Find Mig

Kontakt Mig

Tlf.: 51 88 07 02